Grafika dekoracyjna - szare tło

Chemia

Nauczyciel przedmiotu

Bernadeta Raś

Pasjonatka nauk przyrodniczych. Gwarantuje urozmaicone formy zdobywania wiedzy, organizuje warsztaty, wyjazdy naukowe.
Nauczycielka chemii. Jako pasjonatka nauk przyrodniczych z entuzjazmem przekazuje uczniom wiedzę i dzieli się swoimi umiejętnościami. Jako organizator wycieczek edukacyjno-kulturowych gwarantuje urozmaicone formy zdobywania wiedzy. Miłośniczka kwiatów, zieleni, ogrodnictwa i dobrej książki. Akredytowany tutor.

O przedmiocie

Chemia jest mocno powiązana z biologią czy geografią. Wiedzę z jej zakresu wykorzystuje się w wielorodnych branżach.

Chcąc skrótowo opisać chemię, należy podkreślić, że zajmuje się ona badaniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Skupia się dokładniej na właściwościach substancji, które składają się na otaczający nas świat. Szczególną uwagę zwraca się tu na przemiany jakościowe substancji, ponieważ to one są najbardziej zagadkowymi kwestiami w tej dziedzinie. Warto przy tym wiedzieć, że każde ciało składa się z pierwiastków i atomów, które są podstawowymi cząsteczkami, o których mowa w chemii.

Matura m. in. z tego przedmiotu umożliwia studia na: chemii, biologii, biotechnologii, genetyce i biologii eksperymentalnej, analityce medycznej, medycynie, dietetyce, farmacji, zdrowiu publicznym, położnictwie, pielęgniarstwie, pedagogice, pracy socjalnej, kierunku lekarsko-dentystycznym, higienie dentystycznej, mikrobiologii, technologii chemicznej, ochronie środowiska, inżynierii środowiskowej, inżynierii materiałowej, psychologii, filozofii, astronomii, etnologii i antropologii kulturowej, kognitywistyce, fizyce, energetyce i chemii jądrowej, rolnictwie, zootechnice oraz europeistyce.