Grafika dekoracyjna - szare tło

Religia

Nauczyciel przedmiotu

Agnieszka Witkowska

Dzięki licznym szkoleniom jest także znakomitym psychologiem szkolnym o specjalności praca z trudnym uczniem.

Nauczyciel religii i Wychowania do Życia w Rodzinie z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku nauk o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzięki licznym szkoleniom jest także znakomitym psychologiem szkolnym. Posiada także warsztat psychologiczny do pracy z trudnym uczniem lub rodzicem. 

O przedmiocie

Lekcje religii są dla młodych osób okazją do zatrzymania się w biegu życia. Dają możliwość do zastanowienia się nad sensem istnienia oraz wartościami i ich hierarchią.

Treści obejmują wiadomości dotyczące religii świata oraz zagadnienia filozoficzne.

Uczniowie poszerzają wiedzę dotyczącą teologii katolickiej – chętni biorą udział w Olimpiadzie z tej dziedziny (nasz absolwent dotarł do etapu ogólnopolskiego i uzyskał tytuł Finalisty OTK, który zapewnia indeks na wiele uczelni!).

W NLO na katechezie stosujemy zróżnicowane formy pracy, np. dyskusja, praca z tekstem i obrazem, projekcja filmów, prezentacje, quizy, metoda projektu, lekcje w terenie.

Młodzież otrzymuje szansę na pogłębienie swojej wiary i osobistej relacji z Bogiem.