Grafika dekoracyjna - szare tło

Informatyka

Nauczyciele przedmiotu

Rafał Kolanowski

Rafał Kolanowski

Informatyka i technologie informacyjne to jego pasja, którą efektywnie i atrakcyjnie dzieli się z uczniami. Jego lekcje są ciekawe i interesujące. Nauczyciel mianowany informatyki i fizyki.

Jest organizatorem ponadprogramowego konkursu „Albus”. Za swoje umiejętności pedagogiczne i zawodowe sukcesy był wielokrotnie nagradzany.

Mirela Robakowska

Dyplomowana nauczycielka j. niemieckiego, informatyki i historii. Pasjonatka nowych technologii oraz ich wszechstronnego wprowadzania do nauczania przedmiotowego. Jest autorką publikacji z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu. Prowadzi warsztaty i szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe dla nauczycieli. Lubi dobrą książkę, kino i podróże.

O przedmiocie

Informatyka  jako bardzo młoda  dyscyplina naukowa zajmuje się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów. Obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych  budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej..

Uczniowie, pisząc programy, wykonują eksperymenty. Dobrze wykonany eksperyment to ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania zdania – Algorytm.

Zajęcia z informatyki pozwalają na rozwijanie szybkiego i logicznego myślenia oraz umiejętności samodzielnych działań. Rozwój tej dziedziny nauki sprawia, że jest ona coraz bardziej atrakcyjna i fascynująca. Zdanie matury z rozszerzonej informatyki otwiera drzwi na kierunki politechniczne, np. informatykę, technologię chemiczną, logistykę i wiele innych.