Grafika dekoracyjna - szare tło

Wychowanie fizyczne

Nauczyciele przedmiotu

Karolina Domagalska

Karolina Domagalska

Popularyzatorka zdrowego i aktywnego stylu życia. Z pasją prowadzi zespoły aerobiku grupowego. Autorka wielu publikacji z zakresu edukacji, rozwoju i zdrowia. Tutor, wspierający uczniów.
Autorka programu wychowania fizycznego Akademia Zdrowia. Od lat jest prekursorką wielu sportowych i rekreacyjnych wydarzeń w mieście. Jest pomysłodawczynią i koordynatorką, akcji promujących zdrowe odżywianie – warsztatów kulinarnych.

Magdalena Pisarska

Nauczycielka wychowania fizycznego, popularyzatorka aktywnego trybu życia, chętnie bierze udział imprezach masowych, zachęca młodzież do aktywnego stylu życia.
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest pasjonatką czytania i nordic walking. Przy większej ilości wolnego czasu lubi podróże dalekie i bliskie. Uwielbia Bieszczady.

Piotr Chatliński

Piotr Chatliński

Doświadczony nauczyciel i trener piłki nożnej. Od kilku lat pasjonuje go piłka ręczna i to w tej dyscyplinie skupia rzesze młodzieży w hali sportowej.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, nauczyciel z dużym doświadczeniem i wieloma sukcesami sportowymi.

Roman Pisarski

Roman Pisarski

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz ekspert w zakresie terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Entuzjasta i propagator aktywnego stylu życia. Miłośnik podróży, brydża oraz literatury dotyczącej dyktatorów i ludobójstwa XX i XXI wieku.

O przedmiocie

Realizowany w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia, zakłada wprowadzenie zajęć do wyboru. Program wychowania fizycznego Akademia Zdrowia to program autorski, napisany zgodnie z podstawą programową.

Zainteresowania uczniów dyscyplinami sportowymi, szczególnie w wieku 16-18 lat są niezwykle różnorodne. Zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego jest bardzo uzależnione od oferowanych form realizacji. Szczególnie na ostatnim etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła ponadpodstawowa uświadomienie uczniom potrzeby sprawności ruchowej, działań prozdrowotnych jest priorytetem i bardzo ważnym zadaniem szkoły. Celem wychowania fizycznego jest przygotowanie do aktywności ruchowej przez całe życie.Nowoczesna indywidualizacja pracy, podążanie za potrzebami uczniów to wyzwanie oraz naturalna potrzeba procesu edukacji.

W szkole oferujemy jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego w zespole klasowym oraz dwie do wyboru. Uczniowie wybierają zajęcia zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi preferencjami pośród:

 • aerobik (również jako zajęcia pozalekcyjne SKS)
 • nordic walking
 • trening personalny
 • trening zdrowia
 • pływanie (park wodny Planty)
 • piłka ręczna (również jako zajęcia pozalekcyjne SKS)
 • piłka nożna
 • piłka siatkowa
 • piłka koszykowa
 • szachy/brydż
 • strzelectwo(strzelnica LOK)
 • badminton
 • unihokej
 • tenis stołowy

Oferta zajęć w ramach fakultetów WF jest każdego roku aktualizowana zgodnie z potrzebami uczniów.