Biologia

NAUCZYCIEL:

Dorota Cichy
Biologia

Kategorie

Podstawa

Biologia to jedna z najbardziej fascynujących dziedzin nauki zajmująca się badaniem różnorodności życia. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę na temat morfologii, anatomii i fizjologii człowieka, zwierząt i roślin poprzez kształcenie kierunkowe, które obejmuje: zoologię bezkręgowców i kręgowców, botanikę, anatomię człowieka, anatomię porównawczą, fizjologię zwierząt i roślin, mikrobiologię, podstawy paleontologii, geologii i morfologii roślin, chemię ogólną, analityczną, fizyczną i organiczną, biochemię i biofizykę. Wiedza biologiczna poszerzona o aspekty praktyczne zastosowań biologii, zwiększa szansę na wymarzone studia. Zdając maturę z biologii można aplikować na następujące kierunki studiów:

administracja, analityka chemiczna i spożywcza, analityka i kreatywność społeczna, analityka medyczna, archeologia, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, biologia, biotechnologia, budownictwo, ceramika, chemia, chemia budowlana, chemia techniczna, dietetyka, dziedzictwo kultury materialnej, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja techniczno-informatyczna, ekologiczne źródła energii, ekonomia, europeistyka, filologia bałkańska/ bałkanistyka, filologia hiszpańska/ iberyjska, filologia indyjska/ indologia, filologia klasyczna, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia romańska/ francuska, filologia ukraińska, filologia włoska, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, fizyka techniczna, fizykochemia nowych materiałów, genetyka i biologia eksperymentalna, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, górnictwo i geologia, grafika, higiena dentystyczna, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informacja w e-społeczeństwie, informatologia stosowana, informatyka, informatyka stosowana, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria danych, inżynieria geologiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, judaistyka, kognitywistyka, komunikacja wizerunkowa, kosmetologia, kreatywność społeczna, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, kulturoznawstwo, kulturoznawstwo europejskie, logopedia, malarstwo, matematyka, mechanika i budowa maszyn, metalurgia, międzyobszarowe indywidualne studia hum. i społ., mikrobiologia, muzykologia, nanobioinżynieria, ochrona środowiska, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, położnictwo, praca socjalna, prawo, psychologia, publikowanie cyfrowe i sieciowe, ratownictwo medyczne, rolnictwo, socjologia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, turystyka i rekreacja, wirtotechnologia, wychowanie fizyczne, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zarządzanie w politykach Publicznych, zdrowie publiczne, zoofizjoterapia , zootechnika.