Edukacja dla bezpieczeństwa

Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w połączniu z trzeźwą oceną sytuacji i szybką reakcją może nieraz ocalić ludzkie życie.

NAUCZYCIEL:

Kategorie

Podstawa

Przedmiot realizowany w klasie pierwszej w zakresie podstawowym w ilości 1 godziny tygodniowo. Podczas nauki uczniowie zapoznają się z zagadnieniami związanymi z obroną cywilną, dowiadują się o możliwościach ochrony przed różnymi zagrożeniami, oraz jak postępować w wypadku katastrof.

W trakcie zajęć licealiści szkolą się w udzielaniu pierwszej pomocy. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu w połączniu z trzeźwą oceną sytuacji i szybką reakcją może nieraz ocalić ludzkie życie. Zajęcia zainspirują też pasjonatów militariów – działy o tematyce typowo wojskowej dostarczą informacji o rodzajach broni oraz zasadach odbywania służby wojskowej. Uzupełnią je elementy prawa międzynarodowego dotyczące konfliktów zbrojnych oraz topografii.