Geografia

Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112 kierunków studiów na różnych uczelniach w Polsce.

NAUCZYCIEL:

Edyta Brania
Geografia

Kategorie

Podstawa

Geografia jest jednym z najciekawszych przedmiotów, a jednocześnie obejmujący bardzo duży zakres naukowy. Ze względu na swój dualizm należy zarówno do nauk przyrodniczych oraz do nauk społeczno-ekonomicznych. Zdając maturę z geografii można aplikować się na 112 kierunków studiów na różnych uczelniach w Polsce. Do najbardziej popularnych należą: administracja, architektura, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, bioinżynieria, chemia, dziennikarstwo, edukacja artystyczna, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia, etnologia, europeistyka, filologia polska i inne, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, geodezja i kartografia, geofizyka, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informatyka, inżynieria środowiska, jazz i muzyka estradowa, kulturoznawstwo, logistyka, malarstwo, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska, pedagogika, politologia, pielęgniarstwo, prawo, psychologia.