Informatyka

NAUCZYCIEL:

Rafał Kolanowski
Informatyka

Kategorie

Podstawa

Informatyka  jako bardzo młoda  dyscyplina naukowa zajmuje się przetwarzaniem informacji z użyciem komputerów. Obejmuje teorie informatyczne, budowanie systemów informatycznych  budowę i działanie sprzętu komputerowego, zastosowania metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.

Uczniowie, pisząc programy, wykonują eksperymenty. Dobrze wykonany eksperyment to ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania zdania – Algorytm.

Zajęcia z informatyki pozwalają na rozwijanie szybkiego i logicznego myślenia oraz umiejętności samodzielnych działań. Rozwój tej dziedziny nauki sprawia, że jest ona coraz bardziej atrakcyjna i fascynująca. Zdanie matury z rozszerzonej informatyki otwiera drzwi na kierunki politechniczne, np. informatykę, technologię chemiczną, logistykę i wiele innych.