Język hiszpański

NAUCZYCIEL:

Izabela Ciszewska
Język hiszpański

Kategorie

Podstawa

Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem. Posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących  językiem hiszpańskim przekracza półtora miliarda!