Język polski

NAUCZYCIEL:

Helena Wojtysiak
Język Polski

Kategorie

Podstawa

Język polski to nie tylko skomplikowany system i sprawne narzędzie komunikacji międzyludzkiej.

Język polski to przede wszystkim spotkanie człowieka z drugim człowiekiem… Fascynujące jest w tym spotkaniu to, że nieuwarunkowane jest ono niczym szczególnym. Nie liczy się czas, miejsce, nastrój…

Wystarczę tylko ja i tekst…

Nieważne jest więc czy spotkanie to mieści się w granicach liryki, epiki czy dramatu… ważne jest samo bycie, przeżywanie, obcowanie, odbiór, reakcja. Wszystko więc to, co człowiek jest wstanie odebrać całym sobą, swoim ciałem, umysłem i duszą.

Zapraszam na spotkanie z tym co tylko z pozoru wydaje się nie do określenia. Zapraszam na spotkanie z językiem polskim.